I 2014 blev Holtec Automatic A/S certificeret i kvalitets  systemet  ISO 9001:2015, med HSE funderet i NORSOK S-006.

QHSE Politik og Principper

1. QHSE Politik
Holtecs medarbejdere er forpligtet til at levere de bedste automatiseringsløsninger til industrien i Danmark, Europa og øvrige internationale regioner. Holtecs produkter og tjenester er udviklet med fokus på at opfylde kundernes krav såvel som de lovgivningsmæssige krav, at skabe værdi for kunderne og at sikre den interne effektivitet og at sikre minimal miljøpåvirkning. Vi stræber efter at arbejde tæt sammen med vores kunder for at kunne levere omfattende løsninger fra koncept via konsulentydelser til udvikling, implementering, løbende support og vidensdeling. Holtecs stab af medarbejdere forbedrer løbende processer, produkter og tjenester, der giver øget værdi for alle vores interessenter i form af kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Holtecsmedarbejdere er dedikeret til at nå forretningsmål ved at efterleve Holtecs værdier Respekt, Ærlighed, Beredt, Hjælpsom og Påpasselig.

2. QHSE Principper
Vi vil forbedre og udvikle virksomheden, i henhold til kundernes behov og krav.
Vi vil gennem vores adfærd udvise ansvarlighed overfor medarbejdernes helbred og sikkerhed, såvel som for miljøet under produktfrembringelsen.
Vi opfatter alle ansatte som hele mennesker, hvor der er harmoni mellem familie og arbejdsliv.
Vi vil være tæt på vores kunder, via satellit afdelinger verden over.

3. Vores værdier
Holtec vægter 5 værdier højt, og det er vores ambition, at disse værdier afspejler sig i det vi gør, både i forhold til vores kunder, til vores samarbejdspartnere i bred forstand, til vores ansatte og til vores omverden. Ingen af værdierne har større betydning end andre, de spiller sammen og er alle forudsætninger for hinanden.

RESPEKT det vil sige, at vi respekterer vores kunder og deres behov; vi respekterer hinanden ikke på grund af titel og beføjelse, men fordi vi alle er individer med unikke kvaliteter og muligheder; vi respekterer talent, i Holtec gælder ingen Jantelov; vi taler til og om hinanden med respekt; vi respekterer gældende love og regelsæt; og vi respekterer og efterlever indgåede aftaler i stort og småt.

ÆRLIG det vil sige, at vi i Holtec er til at stole på i alle forhold, som individer og som virksomhed; vi informerer ærligt og fuldstændigt om vores produkter og services; vi holder, det vi lover, internt som eksternt, og skulle omstændighederne gøre, at vi ikke kan holde en indgået aftale, så giver vi straks besked til vores aftalepartner; vi er ærlige og oprigtige i vores tilbagemeldinger til hinanden og vores kommunikation i al almindelighed.

BEREDT det vil sige, at vi altid er opdaterede på, hvad der rører sig på markedet og indenfor vores branche; vi bestræber os hver især på at være ajourførte fagligt og personligt; vi er beredte på at modtage ny læring; og vi er altid klar på at tilpasse os ændringer på markeder og strukturer; vi ved, at det eneste uforanderlige er, at forandringer konstant vil forekomme.

HJÆLPSOM det vil sige, at vi hjælper hinanden; vi hjælper kunden til at forstå det egentlige behov; vi hjælper hinanden ved at indgå ambitiøse men ikke urealistiske aftaler; vi hjælper hinanden til at levere
det, der er aftalt.

PÅPASSELIG det vil sige, at vi hjælper hinanden til at værne om Holtec’s værdier. Vi rutter ikke med midlerne i det daglige, til gengæld satser vi kompromisløst på kvalitet, når vi investerer. Vi forventer, at alle medarbejdere forstår og efterlever disse grundværdier. Vi accepterer ikke en adfærd, hvor disse værdier bevidst modarbejdes eller nedgøres.

Holtec Automatic kvalitetsledelsessystem

Holtec Automatic A/S er certificeret i kvalitetsledelsessystemet ISO 9001:2015. Kvalitetsstyringen er udbygget med HSE grundlaget i NORSOK S-006. Det er med dette virksomhedens hensigt, at sikre overholdelse af kunders krav, myndigheds krav og egne krav.

Kvalitetsstyringen sker ved konstant evaluering af indsatse og resultater, samt ved forbedring og udvikling af virksomhedens produktfrembringelses processer. Kvalitetsstyringssystemet overvåges, styres og forbedres af CEO, med aktiv deltagelse fra medlemmer af QHSE-gruppen og medarbejdere.

Medarbejdere i Holtec Automatic A/S kan altid tilgå gældende retningslinjer og dokumenter i systemets tilknyttede kvalitetshåndbog, hvilken er en online virksomhedsportal.

  • Holtec Automatic A/S er præ-kvalificeret i Achilles JQS og Sellihca , som underleverandør til olie-/ gas sektoren, samt vind sektoren i Norge og Danmark.
  • Holtec Automatic A/S er UL certificeret til at levere UL godkendte tavler til det Amerikanske og det Canadiske marked.
  • Holtec Automatic A/S har sin egen Installations autorisation. Dette for at kunne levere totalløsninger fra forsyningen til tavlen, til den sidste føler på anlægget.