Holtec koncernen er nu blevet ISO9001 certificeret.

Vi er meget stolte af at kunne fremvise certifikat til både ISO9001, Sellihca og Achilles.

I processen har vi lært meget og har troen på, at det vil komme vores kunder, leverandører og medarbejdere til gavn. Hele organisationen har været involveret og der er er store forventninger til hvad fremtiden bringer.

Vi har gjort os umage med at få tilegnet os de kvalifikationer, systemer og processer der skal til, for at kunne indgå i samarbejdet med Achilles og Sellihca. Det betyder at vi i Norden nu er kvalificeret som leverandør inden for Olie- og Gasindustrien, samt Vind og kraftvarme.

Internt i organisationen er det nu fremadrettet en prioritet, at få forankret de tiltag vi har søsat i forbindelse med ISO certificeringen, samt at udnytte den nye viden om os selv og vores omverden til at blive en endnu mere foretrukken samarbejdspartner for kunder, leverandører og medarbejdere.