Den stigende efterspørgsel har gjort at vi tager et vigtigt skridt og udvider vores produktion i Esbjerg med 720 m2 produktionsfaciliteter samt tilhørende kontorfaciliteter. Tavleproduktionen flytter således til Øresundsvej 12 hvor administration, softwareudvikling og konstruktion vil fortsat være at finde på Sallingsundvej 2.

– “Der er virkelig spændende tider forude for Holtec, og vi ser frem til at stå endnu stærkere med vores nye faciliteter på Øresundsvej. På de udenlandske markeder ser vi nu en del aktivitet, og derfor er vi nød til at være klar til en stadigt stigende efterspørgsel i fremtiden” udtaler Søren Jensen.