Holtec Automatic A/S, ID 60060, er nu godkendt og optaget i Achilles JQS.

//Holtec Automatic A/S, ID 60060, er nu godkendt og optaget i Achilles JQS.

Holtec Automatic A/S, ID 60060, er nu godkendt og optaget i Achilles JQS.

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og pre-kvalifikationssystem.

Systemet benyttes af indkøbere i den norske og danske olie- og gas sektor til at styre leverandør informationer og risici i forhold til leverandørkæden, samt til at kunne indkøbe effektivt i henhold til EU regulativer.

2015-10-21T12:16:49+00:00